คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครออนไลน์ โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ

ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.034-245303 www.sc.su.ac.th

[ สมัครออนไลน์ ]

เข้าสู่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์