หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูง
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากทั่วประเทศ
เข้าเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557

ซึ่งเปิดรับสมัครเป็นรุ่นแรก ภายใต้กรอบแนวความคิดที่ว่า ‘บูรณาการ วิทยาศาสตร์และศิลป์ ศึกษาสสารและวัสดุ พัฒนาพลังงานทดแทน ประสานสู่สิ่งแวดล้อม’

หลักสูตรเรียนฟรี สนุกกับการทดลอง ใช้ห้อง Lab ระดับมหาวิทยาลัย อยากเป็นนักวิจัย ด้วยหลักสูตรเข้มข้นด้านวิทย์-คณิต โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับ ห้ามพลาดเด็ดขาด!!!

[ สมัครออนไลน์ ]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร โทร.0–3424-5311 ต่อ 28042
โทรสาร 0-3424-5311
E-mail: scius.scsu@su.ac.th, scius.scsu@gmail.com

เข้าสู่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์