คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครออนไลน์ โครงการวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 18 พฤษภาคม 2559

คำเตือน

ผู้สมัครโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ ต้องมีคะแนนระบบใดระบบหนึ่งที่สมบูรณ์และครบถ้วนตามเงื่อนไขในประกาศรับสมัครที่คณะวิทยาศาสตร์กำหนดไว้ จึงจะมีสิทธิ์สมัครในระบบออนไลน์ได้ หากคณะวิทยาศาสตร์ตรวจสอบพบข้อมูลคะแนนที่ไม่เป็นจริง คณะวิทยาศาสตร์จะถือว่าเป็นการสมัครที่ไม่สมบูรณ์ และจะถือว่าการสมัครดังกล่าวเป็น “โมฆะ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0 – 3424 - 5303

[ สมัครออนไลน์ ]

เข้าสู่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์